Continguts

 

English español Français Català
Índex > Població > Piràmides      

Població

Piràmide de població mundial

Regions:
Europa
Àsia
Àfrica
Amèrica
Oceania
lupa
Nombre de persones per edat i sexe

Font: U.S. Census Bureau

La piràmide mostra que la població mundial tendeix a aturar el seu creixement a mitjà termini. La mitjana d'edat continuarà augmentant de forma moderada, però regular.