Seccions

 

Inici > Població English español Français Català

Població

Població actual

En aquesta secció es recull el creixement instantani de diverses zones del planeta, i també les densitats de població i altres paràmetres que reflecteixen la situació actual de la població mundial.

 

Nombre d'habitants del planeta

Font: U.S. Census Bureau

Evolució de la població

En aquesta secció s'estudia l'evolució de la població al llarg dels últims 50 anys.
Evolució decennal dela població mundia l Font: U.S. Census Bureau)

Piràmides de població

En aquesta secció es pot observar quina és l'estructura per edats i sexes de la població a les diferents parts del món
 
Població mundial per edat i sexe any 2010 Font: U.S Census Bureau