Continguts

 

English español Français Català
Índex > Població > Evolució      

Població

Evolució de la població mundial

Regions:
Europa
Àsia
Àfrica
Amèrica
Oceania
 
Evolució de la població en els últims 50 anys

Font: U.S. Census Bureau

La població mundial ha mantingut un creixement sostingut durant els últims anys, tot i que la tendència a mitjà termini és a aturar aquest creixement i iniciar un lleuger retrocés.