Seccions

Índex > M. Ambient > Escalfament global English español Français Català

Ecosistemes

Selva tropical. Desforestació

La desforestació de la selva tropical continua sent un dels problemes mediambientals importants en el món. A més, cal afegir-hi el problema de la degradació de les selves: les dades de desforestació (obtingudes de la FAO) indiquen les hectàrees de bosc que ha desaparegut totalment, però la tala excessiva de boscos, que no es reflecteix en una disminució de la superfície, comporta una degradació trascendental d'aquests ecosistemes.

Hectàrees de selva eliminades

 
Hectàrees de selva eliminades pels 10 països que mésn'han eliminat en el periode 1990-2010, amb el % de la massa forestal de cada país que suposa la selva eliminada.
   

Evolució dels boscos

  En els últims 10 anys el ritme de destrucció forestal ha disminuït en general respecte a dècades anteriors. De tota manera encara s'en continuen destruïnt, especialment les selves tropicals, amb tot el que suposa de pèrdua de biodiversitat i d'empobriment de recursos dels països que ho practiquen.
 
Mapa de l'evolució dels boscos a nivell mundial. Els colors indiquen la disminució o augment relatius de la masa forestal de cada país. La intensitat indica la proporció de superfície del país que correspon a boscos.