Seccions

Inici > Continguts English español Français Català

Continguts

Població

Qüestions relacionades amb la població i la seva evolució: Rellotges de població dels diferents continents, densitat de població, piràmides, etc.

 

Rellotge de població mundial

 
Estimació del nombre actual d'habitants del planeta Font: U.S. Census Bureau
 
 

Medi Ambient

Estudis sobre el canvi climàtic i l'evolució dels factors que el motiven, situació dels diferents ecosistemes, parcs naturals i espècies protegides i en perill.

 

Escalfament global

 
Evolució anual de la mitjana decennal de temperatura Font: NASA (GISS)
 
 

Economia

Estudi de la producció mundial, balances comercials, finances, evolució de la borsa, i en general dels factors que incideixen en l'economia, tant a nivell mundial com regional.

 

Evolució del PIB

 
PIB mundial (en dòl·lars) dels últims 10 anys Font: Fons Monetari Internacional (FMI)
 
 

Cultura

Qüestions relacionades amb les diferents cultures:llengües, religions, estructures socials,art i els esdeveniments culturals i cultures minoritàries.

 

Llengües del món

 
Famílies lingüistiques del món Font: Etnologue
 
 

Esdeveniments

Esdeveniments tant d'ordre natural (terratrèmols, erupcions volcàniques) com d'origen humà: conflictes bèlics, situacions polítiques, drets humans, etc

 

Drets civils

 
Situació dels drets dels ciutadans segons el país del món