Seccions

Índex > Economia > Producció English español Français Català

Producció

Producte Interior Brut

El Producte Interior Brut és la mesura dels productes i serveis produïts per un país al llarg d'un periode de temps, que normalment és un any.

 
Evolució del PIB mundial

Evolució del producte interior brut els darrers 10 anys.

Font: Fons Monetari Internacional

En aquest gràfic s'observa clarament com el PIB mundial tendeix de forma normal al creixement (el valor dels béns i serveis que es produeixen a tot el món és cada cop més alt).

També s'hi reflecteix clarament la magnitud de la crisi mundial , amb la disminució del PIB l'any 2009.