Seccions

Índex > Economia English español Français Català

Economia

Producció

Factors i indicadors econòmics relatius a la producció: Recursos, PIB, renda per Càpita i estudi dels diferents sectors productius.

 
Evolució del PIB mundial

Evolució del producte interior brut els darrers 10 anys.

Font: Fons Monetari Internacional

   

Comerç

Balances comercials, fluxos comercials dels diferents sectors.

 
Principals països exportadors
 
Comparativa dels 10 principals països exportadors. Valors en milions de $ USA Font: CIA. World Factbook
   

Finances

Mercats de valors, mercats monetaris, deute públic i estalvi.

 
Principals mercats de valors
 
Comparativa dels mercats de valors més importants (2010) Font:World Federation of Exchanges